0 506 976 47 94
tren
Sosyal Medya Hesaplarımız

İ G Tasarım

Anasayfa » İ G Tasarım

İnşaat sektörü yalnızca ülkemizde değil tüm dünya çapında en riskli sektörler arasında yer almaktadır. bu anlamda söz konusu risklerin en aza indirilebilmesi amacıyla günümüzde yeni bir kavram ortaya çıkmış ve yasalarca da zorunluluk haline getirilmiştir. Bu kavram iş güvenliği tasarımı kavramıdır.

İş Güvenliği Tasarımı Konusunda Hukuki Durum

Tasarım ile her türlü tehlike analizinin yapılması, tasarımdaki olası değişiklikler ile tehlikelerin ve risklerin ortadan kaldırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. İş güvenliği tasarımı kavramı ile; iş güvenliği için tamamen yapının tasarımındaki değişikliklere odaklanılır. İŞ güvenliği alanında yapılan araştırma ve istatistiklere göre ölümlü kazaların %60’ına yakınının iş başlamadan önce alınan tasarım kararları ile bağlantılı olduğu ortaya çıkartılmıştır.

Dolayısıyla ilk kez 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tasarımcıların iş güvenliğini dikkate alarak tasarım yapmaları önerilmiştir. Ardından 1991 yılında Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren birçok kuruluş ve organizasyon konuyu gündeme getirmiştir. Bu çalışmalar akabinde ülkemizde de geçerli olan mevzuatımız İş Güvenliği Tasarımı bakış açısıyla yeniden ele alınmıştır. Ve bu alanda öncelikle 6331 Sayılı iş Sağlığı ve güvenliği Kanunu ve ardından da Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu kanun ve yönetmelik ile birlikte tüm işyerleri için risklerin tasarım ve kuruluş aşamasından itibaren değerlendirilmesi ve belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu konuda da işveren ve ya proje sorumlusunun her türlü mimari, teknik ya da organizasyonel konularda risklerde korunma ilkesini göz önünde ulundurmaları sağlanmıştır.

İş Güvenliğinde Risk Hiyerarşisi Nedir?

Genel olarak iş güvenliği konusu kişisel koruyuculara indirgenmiş olsa da bu oldukça yanlış bir tutumdur. Oysaki, iş güvenliğine göre temel koruma tedbirleri şöyle bir hiyerarşi izlemektedir:

  • Riskten kaçının
  • Kaçınılması zor riskleri değerlendirin
  • İş kalemlerini daha az riskli olanlarla ikame edebiliyorsanız mutlaka değiştirin
  • Risklerle onların kaynağında mücadele edin
  • Yapılan tüm işleri kişiye uygun hale getirin
  • Tüm tehlikeli madde, malzeme ya da sistemleri tehlikesiz ya da daha az tehlikeli olanlarla değiştirin
  • Teknik gelişmeleri yakından takip ederek bunlara uygun çalışma ortamları yaratın
  • İş güvenliğini ana eksenine alan bir iş kazalarını önleme politikası geliştirin
  • Toplu koruma önlemlerine öncelik verdikten sonra ardından kişisel koruyucuları sağlayın

Günümüzde modern anlamda iş güvenliğinin sağlanabilmesi için gerçekleştirilen iş güvenliği tasarımı kavramı için yukarıda sayılan risk hiyerarşisi önemli bir bakış açısı oluşturmaktadır. Bu bakış açısı her ne kadar yeni de olsa gelişmeye başlamıştır. Eskişehir’de iş güvenliğine ve iş güvenliği tasarımına gereken önemi veren ve iş kazalarına karşı gerekli tüm önlemleri sağlıklı bir şekilde alabilmek için mutlaka Fatih Tozlutepe ve ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. Unutmayın ki, kazaları ve riskleri en aza indirmek için iş güvenliği tasarımının ne denli önemli olduğu yasalar tarafınca da onaylanmış durumdadır.

Call Now ButtonHemen Arayın